skip to Main Content

Monologu i solipsistes (Fragment) – Sylvia Plath

monu

Unë,
kur jam në humor të mirë,
i jap barit jeshilen
stampoj qiellin blu dhe diellin mbaj
me ar;
ama, në humorin më dimëror,
kam fuqinë absolute
të bojkotoj çdo ngjyrë e të ndaloj çdo lule
të jetojë.

Sylvia Plath