skip to Main Content

Thenie 302

Një shikim të shkurtër një libri dhe keni dëgjuar zërin e një personi tjetër, ndoshta të dikujt që ka vdekur para 1000 vjetësh. Të lexosh do të thotë të udhëtosh në kohë.