skip to Main Content

Thenie 304

Një lexues jeton mijëra jetë para se të vdesë. Një njeri që nuk lexon jeton vetëm një. (George R.R. Martin)