skip to Main Content

Thenie 307

Ka krime më të rënda sesa djegia e librave, një prej tyre është të mos i lexosh ata. (Joseph Brodsky)