skip to Main Content

Thenie 308

Mendo para se të flasësh; lexo para se të mendosh. (Fran Lebowitz)