skip to Main Content

Thenie 312

Më tregoni një familje lexuesish dhe do t’ju tregoj njerëzit që lëvizin botën. (Napoleon Bonaparte)