skip to Main Content

Thenie 313

Kam një pasion të madh t’u mësoj fëmijëve se si të bëhen lexues. Librat duhet të jenë të këndshëm, të mrekullueshëm dhe të mësosh të bëhesh lexues i mirë të jep një avantazh të madh. (Roald Dahl)