skip to Main Content

Thenie 315

Leximi i librave të mirë është si një bisedim me burrat më të mençur të shekujve të kaluar. (Dekarti)