skip to Main Content

“Ana Karenina”, Leon Tolstoi

“Të gjithë vajzat e botës ishin ndarë në dy klasa: një klasë përfshinte të gjithë vajzat e botës, përvec asaj, dhe ato kishin ndjenjat e zakonshme njerëzore dhe ishin vajza krejt të zakonshme; ndërsa klasa tjetër – ajo dhe vetëm ajo – nuk kishte dobësi dhe qëndronte më lart se i gjithë njerëzimi.

“Ana Karenina”, Leon Tolstoi

12494871_1005890246115944_5815752709620460671_n