skip to Main Content

Gyjom Telli

Version në prozë i Willhelm Telit nga Lamartin, përkthyer nga Lumo Skëndo (Mithat Frashëri), botuar nga “Mbrothësia” Sofje.

BOTIM I VITIT 1898!

Ju urojmë një lexim të këndshëm.