skip to Main Content

Izabel Aliende, “Shtëpia e shpirtërave”

12640407_1008491519189150_5484618525183294068_o

Kujtesa është e brishtë dhe kohëzgjatja e një jete është shumë e shkurtër, gjithçka ndodh kaq shpejt, saqë nuk arrijmë të shohim marrëdhënien mes ngjarjeve, nuk mundemi të masim pasojat e veprimeve, besojmë në trillimin e kohës, në të tashmen, në të kaluarën, në të ardhmen, por mundet edhe që gjithçka të ndodhë njëkohësisht… për këtë arsye shkruaj, për t’u tallur me kujtesën e keqe…
Izabel Aliende, “Shtëpia e shpirtërave”