skip to Main Content

Thënie 325

Njerëzit thonë që koha ikën, por koha thotë që janë njerëzit ata që ikin.

Proverb indian