skip to Main Content

Thënie 326

“Kënaqësia më e madhe në jetë është kur bën atë për të cilën njerëzit të kanë thënë që nuk e bën dot.”

Walter Bagehot