skip to Main Content

Thënie 328

Tani të luajmë syllambyllsi. Nëse do të fshihesh në zemrën time nuk do ta kem të vështirë të të gjej. Por nëse do të fshihesh brenda guackës tënde, atëhere do të jetë e kotë të të kërkoj.

Khalil Gibran