skip to Main Content

Thënie 332

“Çdo komb dhe çdo brez mbështetet në shpatullat e së kaluarës”.
– Eminescu