skip to Main Content

Thënie 333

Çdo njeri është gjeni. Por nëse e gjykon një peshk nga paaftësia për t’u ngjitur në pemë do ta kalojë gjithë jetën duke besuar se është budalla.
– Ajnshtajn