skip to Main Content

Thënie 336

Një nga format më të sinqerta të respektit është të dëgjosh mendimet e të tjerëve.
– Bryant H. McGill