skip to Main Content

Thënie 339

“Në fund nuk do të kujtojmë fjalët e armiqve, por heshtjen e miqve”.
Martin Luter King