skip to Main Content

Thënie 340

“Gjithçka që kam mësuar për jetën mund ta përmbledh në vetëm një fjalë: Vazhdon”.
Robert Frost