skip to Main Content

Thënie 342

“Nëse nuk i lexon gazetat je i painformuar; nëse i lexon gazetat je i keqinformuar”.
-Yehuda Pen, 1910