skip to Main Content

Thënie 344

“Nuk ka tirani më të madhe sesa ajo që zhvillohet nën mburojën e ligjit dhe në emër të drejtësisë”.
― Montesquieu