skip to Main Content

Thënie 345

“Heshtja është gjuha e Zotit, gjithçka tjetër është përkthim i dobët”
– Rumi