skip to Main Content

Thënie 350

“Njeriu jeton vetëm një herë, por nëse jeton ashtu siç duhet, një herë është më shumë se mjaftueshëm”.