skip to Main Content

Thënie 351

“Vetëm ai person që ka përjetuar dritën dhe errësirën, luftën dhe paqen, ngjitjen dhe rënien, vetëm ai person ka eksperiencë të vërtetë në jetë”
Stefan Cvajg, “Bota e djeshme”