skip to Main Content

Thënie 352

Kush asnjë gjë nuk jep asnjë gjë nuk ka. Fatkeqësia më e madhe nuk është të mos të të duan, por të mos duash.

Albert Camus