skip to Main Content

Thënie 356

“Kushdo që ndalon së mësuari është plak, qoftë 80 apo 20 vjeç”