skip to Main Content

Thënie 357

“Nëse do ta njohësh vërtet një njeri, shiko sesi trajton nëpunësit e tij, jo homologët”.
J.K. Rowling