skip to Main Content

Thënie 358

“Gjysma e botës është e përbërë nga njerëz që kanë shumë për të thënë por nuk munden të flasin dhe gjysma tjetër me njerëz që nuk kanë asgjë për të thënë, por nuk e mbyllin gojën”.
― Robert Frost