skip to Main Content

Thënie 322

“Arti është dora e djathtë e natyrës. Natyra na është dhuruar, arti na ka bërë njerëz”.
– Friedrich Schiller