skip to Main Content

Sokrati

12705709_1017459424959026_1256336364134497893_n

Më 15 shkurt të vitit 399 para Krishtit, Sokrati u dënua me vdekje nga qyteti i Athinës me akuzën e “korruptimit të mendimeve të të rinjve”