skip to Main Content

“Të fyer e të poshtëruar” – Fjodor Dostojevski

12717409_1017297168308585_6404393048951294060_n

“Është vajza juaj, – i shkruante, – është juaja. Ju fare mirë e dini që është bija juaj është. E kam porositur të vijë te ju pas vdekjes time dhe t’jua japë në dorë këtë letër. Në mos e mohofshi Nelin, ka mundësi që atje lart t’jua fal dhe ditën e gjyqit të madh do të jem unë ajo që do të qëndroj para fronit të Zotit dhe do t’i lutem atij gjyqtari të drejtë t’jua falë gjynahet. Neli e di përmbajtjen e letrës, ia lexova, ia shpjegova të gjitha, ajo i di të gjitha…”

“Të fyer e të poshtëruar” – Fjodor Dostojevski