skip to Main Content

Thënie 361

“Zoti e krijoi luftën që amerikanët të mësonin gjeografinë”.
― Mark Twain