skip to Main Content

Thënie 363

“Një jetë e kaluar duke bërë gabime është më e nderuar dhe mbi të gjitha më e dobishme sesa një jetë e kaluar duke mos bërë asgjë”.
― George Bernard Shaw