skip to Main Content

Thënie 365

“Ndonjëherë njerëzit janë shumë të bukur. Jo në pamje, jo në ato që thonë, thjesht në atë që janë”.
– Markus Zusak