skip to Main Content

Thënie 367

Asnjë ilaç nuk mund të shërojë atë që nuk mund ta bëjë lumturia.
– Gabriel García Márquez