skip to Main Content

Thënie 369

Por është e vështirë që një njeri i pakënaqur të mos ja vejë fajin dikujt tjetër, dhe pikërisht atij që ka më afër, si shkaktar të asaj që e bën atë të pakënaqur.

Tolstoi