skip to Main Content

Thënie 370

“Nuk ka problem nëse nuk më dashuron; dashuroj unë sa për të dy ne”.
– Stendhal