skip to Main Content

Thënie 373

Një arkeolog është burri më i mirë që mund të dëshirojë një grua. Sa më shumë të plaket ajo, aq më i interesuar bëhet ai.

Agatha Christie