skip to Main Content

Thënie 377

“Ca gjëra në jetë thjesht duhen përjetuar, kurrë nuk duhen shpjeguar. E tillë është dashuria”.
– Paulo Coelho