skip to Main Content

Thënie 381

“Ëndrrat janë përgjigjet e sotme për pyetjet e së nesërmes”.
― Edgar Cayce