skip to Main Content

Thënie 394

Dhe nuk ka kurrfarë madhështie aty ku nuk ndodhen thjeshtësia, mirësia dhe e vërteta.
Lev Tolstoj