skip to Main Content

Thënie 397

“Mirësia është gjuha që të shurdhrit mund ta dëgjojnë dhe të verbrit mund ta shohin”.
– Mark Twain