skip to Main Content

Thënie 401

Dashuria e bën botën të rrotullohet? Aspak, Whiskey e bën botën të rrotullohet me dyfishin e shpejtësisë”.
― Compton Mackenzie