skip to Main Content

Thënie 403

“M’u desh ca kohë për ta kuptuar që është më e rëndësishme që një femër të jetë e lumtur sesa besnike. Sepse një femër e lumtur nuk tradhton kurrë . Një femër e lumtur është gjithmonë besnike”.
– Fabio Volo