skip to Main Content

Nën rrethim

12376777_1031233600248275_1394125722234894718_n

Nën rrethim

Këtu në shpatet e kodrave,
Përballur me kohën e muzgut dhe të topit,
Pranë kopshteve të hijeve të thyera
Bëjmë çfarë të burgosurit bëjnë
Dhe çfarë të papunët bëjnë…
Kultivojmë shpresë.
***
Këtu nuk ka “unë”,
Këtu Adami kujton pluhurin e trupit të tij.

Mahmoud Darwish