skip to Main Content

Thënie 322

Kujdes nga dituria e devijuar, sepse është më e rrezikshme sesa padituria.
— Bernard Shaw