skip to Main Content

Thënie 331

“Nuk mendoj se gruaja kryefamiljare nuk është e zonja të drejtojë familjen. Njerëzit e perceptojnë në këtë mënyrë për shkak të perceptimit se burri është kreu i shtëpisë.”
Toni Morrison