skip to Main Content

Thënie 332

“Nëse burrat do të na shihnin për atë çka jemi në të vërtetë, do të habiteshin pak. Por burrat më të zgjuar përgjithësisht kanë krijuar iluzione në lidhje me gratë.”
Charlotte Brontë