skip to Main Content

Thënie 333

“Për sa kohë mendon për një burrë, askush nuk e kundërshton mendimin e një gruaje.”
Virginia Woolf