skip to Main Content

Thënie 334

“Një burrë të fuqishëm ende e cilësojmë lider të lindur, ndërsa një femër të fuqishme e shohim si anomali.”
Margaret Atwood